Please select your page

13.11.2012.

Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Националној служби за запошљавање у вези са неправилним поступањем приликом обрачуна камате за нереализовани део субвенције за самозапошљавање.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе