Please select your page

06.11.2012.

Мишлјење упућено  Оделјењу за комуналне делатности, урбанизам и грађење Општинске управе Стара Пазова у вези са поступањем у случају потребе одлагања административног извршења решења.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе