Please select your page

03.02.2012.

Мишљење упућено Филијали Нови Сад 2 Пореске управе у вези са прибављањем података приликом утврђивања испуњености услова за пореско ослобођење по основу куповине првог стана.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе