Please select your page

11.05.2016.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju učinio je propust u radu budući da nije doneo rešenje u skladu sa članom 7. i 237. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.