Please select your page

16.06.2015.

Мишљење упућено Пореској управи Филијала Нови Сад 2 због неблаговременог поступања и одуговлачења поступка.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе