Please select your page

27.05.2015.

Мишљење упућено Општинској управи Општине Нови Бечеј у вези са обрачунавањем камате због неплаћања о доспелости обавезе по решењу које му није достављено у складу са законом.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе