Please select your page

08.05.2015

Mišljenje upućeno Upravi za trezor Filijala Novi Sad u vezi sa pravom na žalbu protiv utvrđenog pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva.