Please select your page

15.06.2015.

Одељење за урбанизам и грађење општинске управе Стара Пазова учинило је низ пропуста у раду  и то у погледу доношења и доставе решења, али и у погледу непоступања по захтеву странке у поступку за изузеће службеног лица.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе