Please select your page

10.06.2015.

Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица и Завод за заштиту споменика културе Града Сремска Митровица учинили су пропуст у раду будући да су несавесно поступали у погледу пословног простора смештеног у објекту Царска палата.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе