Please select your page

26.05.2015.

Јавно предузеће Елгас Сента повредило право потрошача на обавештеност, јер није поступило сагласно законској дужности да потрошача обавести о промени цена најкасније 30 дана пре почетка примене промењених цена.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе