Please select your page

09.12.2014.

Комунални инспектор општине Ириг није предузео одговарајуће мере како би обезбедио несметано обављање инспекцијског надзора.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе