Please select your page

30.09.2014.

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine opštine Sečanj učinilo je propust u radu budući da nakon izvršenog inspekcijskog nadzora nije donelo rešenje kojim se investitoru nalaže preduzimanje mera radi otklanjanja uočenih nepravilnosti nastalih usled izvođenja radova na izgradnji parking mesta.

Nije postupljeno u skladu sa Preporukom