Please select your page

03.07.2014.

Opštinsko veće opštine Ruma učinilo je propust u vođenju upravnog postupka jer nije donelo rešenje po žalbi JP „Komunalac“ iz Rume, u skladu sa članom 237. stav 1. i članom 14. Zakona o opštem upravnom postupku