Please select your page

03.07.2014.

Општинско веће општине Рума учинило је пропуст у вођењу управног поступка јер није донело решење по жалби ЈП „Комуналац“ из Руме, у складу са чланом 237. став 1. и чланом 14. Закона о општем управном поступку

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе