P..." /> P..." /> 14.07.2014. - Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman
Please select your page

14.07.2014.

Odsek građevinske inspekcije Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada postupio je suprotno osnovnim načelima upravnog postupka, jer nije u celosti iskoristio sve mogućnosti kako bi stranci omogućio kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa.

Postupljeno u skladu sa Mišljenjem