П..." /> П..." /> 14.07.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

14.07.2014.

Одсек грађевинске инспекције Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада поступио је супротно основним начелима управног поступка, јер није у целости искористио све могућности како би странци омогућио квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса.

Поступљено у складу са Мишљењем

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе