Please select your page

28.05.2014.

ЈКП ''Новосадска топлана'' учинило је неправилност у раду због чега је дошло до повреде људских права, јер тарифним купцима којима се не испоручује топлотна енергија наплаћује фиксне трошкове за испоручену топлотну енергију, иако се комунална услуга испоруке топлотне енергије не извршава.

Усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе