Усвојено ..." /> Усвојено ..." /> 06.02.2014. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

06.02.2014.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је својим нечињењем по изјављеној жалби допринео да се по њој не одлучи благовремено и тиме поступио супротно одредбама Закона о општем управном поступку.

Усвојено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом