Усвојено ..." /> Усвојено ..." /> 04.10.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

04.10.2013.

Препорука Општинској управи Општине Бач поводом учињене неправилности у раду јер није оверила документ сачињен на словачком језику и писму иако је словачки језик и писмо у службеној употреби на територији Општине Бач.

Усвојено

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом