Please select your page

26.09.2013.

Власници возила са уграђеним уређајима за погон на гас нису обавезни да прибаве потврду о исправности уређаја пре 11. децембра 2014. године, а уверења о испитивању (атест) важе без временског ограничења.

Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом