Усвојено " /> Усвојено " /> 09.08.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

09.08.2013.

Мишљење и препорука упућена Општинском већу Општине Бечеј у вези са неовлашћеном наплатом накнаде за вршење пољочуварске службе.

Усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе