Please select your page

27.06.2013.

Препорука упућена Организацији музичких аутора Србије „СОКОЈ“ због неомогућавања учешћа корисника заштићених музичких дела у поступку одлучивања о њиховим правима и обавезама.

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе