Усвојено " /> Усвојено " /> 27.05.2013. - Покрајински заштитник грађана - омбудсман
Please select your page

27.05.2013.

Мишљење и препорука упућени ЈКП „Информатика“ у вези са опоменом која се упућује дужнику пре подношења предлога за извршење.

Усвојено

Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе