Please select your page

Мишљење упућено Општинској управи општине Бачки Петровац у вези са вршењем инспекцијског надзора над спровођењем Одлуке о давању на привремено коришћење јавних површина и условима за постављање привремених објеката на подручју општине Бачки Петровац.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (03.02.2014_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана151 kB

Мишљење и препорука упућени Општинској управи и Општинском већу општине Бачка Паланка у вези са поступањем у складу са Законом о општем управном поступку.

Делимично усвојено


Инспекторат за рад Јужнобачког управног округа Нови Сад учинио је неправилност у раду, јер након утврђивања необављања делатности привредног друштва на адреси која је наведена као седиште привредног друштва у подацима Агенције за привредне регистре није предузео даље мере у циљу извршења инспекцијског надзора код послодавца.

Преузмите документа:
Download this file (18.11.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана180 kB

Мишљење и препорука упућени Градској управи града Суботице у вези са вршењем инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине у складу са одредбама Закон о управљању отпадом.

Делимично усвојено


Мишљење упућено Општинској управи Општине Сента поводом бележења података из личне карте приликом посете органу локалне самоуправе.

Усвојено


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе