Please select your page

Мишљење упућено Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у вези са именовањем директора Геронтолошког центра Бачка Паланка.

Преузмите документа:
Download this file (23.04.2014_препорука_ОП_НС.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана146 kB

Мишљење и препорука упућени Општинској управи општине Бечеј у вези са прописивањем казнених одредаба за кориснике који нису закључили уговор за одвожење смећа.


Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе општине Вршац учинио је неправилност у раду, јер није предузео мере у складу са чланом 32 став 1 Закона о заштити од буке у животној средини. 

Делимично усвојено


Општинска управа општине Чока поступала је супротно Одлуци о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Остојићево јер је у поступку доношења решења којим се утврђује самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства за 2012. годину исти утврдила по стопи од 15% за сваки месец, будући да је основица за утврђивање овог самодоприноса катастарски приход који се утврђује на годишњем нивоу.

Поступљено у складу са Мишљењем


Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је својим нечињењем по изјављеној жалби допринео да се по њој не одлучи благовремено и тиме поступио супротно одредбама Закона о општем управном поступку.

Усвојено


Примери добре праксе


Несарадња са омбудсманом