Please select your page

Кикиндска топлана незаконитим радом повредила право корисника грејања.

Поступљено у складу са Препоруком


Препорука Грађевинској инспекцији општине Алибунар да у најкраћем року донесе закључке о извршењу решења од новембра 2013. године и да донесе решења о уклањању објеката чије је грађење завршено без грађевинске дозволе.

Делимично поступљено у складу са Препоруком


Општинска управа Бачка Паланка поступила је супротно основним начелима управног поступка, јер је поступајући по захтеву странке исти водила са очигледним одуговлачењем. 

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (17.07.2014_пепорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана190 kB

Одсек грађевинске инспекције Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада поступио је супротно основним начелима управног поступка, јер није у целости искористио све могућности како би странци омогућио квалитетно остваривање и заштиту права и правних интереса.

Поступљено у складу са Мишљењем


Општинско веће општине Рума учинило је пропуст у вођењу управног поступка јер није донело решење по жалби ЈП „Комуналац“ из Руме, у складу са чланом 237. став 1. и чланом 14. Закона о општем управном поступку


Несарадња са омбудсманом


Примери добре праксе