Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука упућена Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” у вези са исписивањем текста и на језицима и по правопису националних мањина који су језици у службеној употреби на територији Града Новог Сада на показивачима праваца на аутобусима.

Није поступљено


Препорука упућена ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад у вези са издавањем паркинг карти за особе са инвалидитетом.

Усвојено


Мишљење упућено Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Нови Сад II у вези са пропустима учињеним у поступању по захтеву за упис хипотеке.

Није поступљено


Препорука Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање у вези са обезбеђивањем транспарентности у спровођењу јавних конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и јавног информисања

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (16.01.2013_препорука_НМ.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана174 kB

Препорука упућена Филозофском факултету у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду у вези са неиздавањем диплома о завршеним основним и мастер студијама.

Делимично усвојено


Препорука филијали ПИО Сремска Митровица у вези са пропустима учињеним приликом вођења матичне евиденције о оствареним правима корисника права из пензијског и инвалидског осигурања.


Препорука упућена филијали ПИО Сремска Митровица у вези са доношењем одлука о правима и обавезама грађана.

Није поступљено


Препорука упућена Одељењу тржишне инспекције Јужнобачког управног округа у вези са поступањем по пријави за вршење инспекцијског надзора.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (08.01.2013.препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 172 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана упућена Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици поводом критеријума који се односе на напредовање и накнадно разврставање осуђених лица.


Препорука упућена Градској управи за инспекцијске послове града Новог Сада у вези са спровођењем административног извршења решења инспектора за контролу путева.