Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење упућено Инспекцији за заштиту животне средине општинске управе Житиште у вези са неблаговременим и нецелисходним вршењем инспекцијског надзора.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (18.03.2013_препорука_ОП1.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана270 kB

Мишљење упућено Грађевинској инспекцији општинске управе Житиште у вези са неблаговременим вршењем инспекцијског надзора.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (18.03.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана243 kB

Препорука упућена Оделјењу за привреду Општине Нова Црња у вези са обавезом спровођења поступка извршења неновчане обавезе и обавезе формирања организационе јединице за извршење решења о уклањању објекта, односно његовог дела.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (15.03.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана147 kB

Препорука упућена Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада у вези са обавезом да без одлагања донесе решење којим се одобрава уклањање објекта који због дотрајалости, односно већих оштећења представлја општу опасност по живот и здравлје пролазника.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (13.03.2013_препорука_ОП1.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана164 kB

Мишљење и препорука Центру за социјални рад Града Новог Сада поводом начињеног пропуста приликом решавања по захтеву за остваривање права на новчану социјалну помоћ.

Делимично усвојено

Преузмите документа:
Download this file (12.03.2013_препорука_03_ЗД.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана138 kB

Препорука упућена Основној школи „Јован Поповић“ у Чоки у вези са нерасписивањем конкурса за пријем у радни однос наставника немачког језика.

Усвојено


Препорука упућена Дому здравља Нови Сад и Клиничком центру Војводине због утврђених неправилности у раду и повреде права на здравствену заштиту.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (12.03.2013_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 151 kB

Мишљење и препорука упућени ЈП ’’Завод за изградњу града’’ Нови Сад у вези са обрачуном накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Није поступљено


Препорука Граду Новом Саду у вези са исписивањем назива улица на српском језику и ћириличком писму и језицима и писму националних мањина који су у слузбеној употреби у Граду Новом Саду.


Препорука упућена Општинској управи општине Вршац у вези са поступањем са архивираним регистратурским материјалом и реконструкцијом изгубљених списа предмета грађевинске дозволе.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (20.02.2013.препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана 177 kB