Please select your page

Mišljenja i preporuke

Građevinski inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Pančeva učinio je nepravilnost u radu, jer o inspekcijskom nadzoru započete izgradnje objekta nije sačinio zapisnik, niti je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja preduzeo mere u okviru svojih ovlašćenja.


Mišljenja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana upućena Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O., Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Prosvetnoj inspekciji u O. nakon sprovedenog postupka u vezi sa sprovedenim izborom za učenika generacije školske 2013/2014. godine u Gimnaziji i ekonomskoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u O.


Poreska uprava Filijala Novi Sad 2 učinila je nepravilnost u radu, jer rešenje po zahtevu podnosioca pritužbe za povraćaj više plaćenih sredstava na ime republičke administrativne takse nije donela u roku 15 dana od dana prijema zahteva, propisanom članom 10 stav 3 Zakona o poreskom postupku o poreskoj administraciji.


Mišljenje upućeno Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u vezi sa vršenjem nadzora nad radom prosvetne inspekcije Gradske uprave za obrazovanje Grada Novog Sada


Preporuka upućena Odeljenju za urbanističko-građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprave Vršac u vezi sa postupkom izdavanja javne isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.


Preporuka upućena Načelniku opštinske uprave opštine Stara Pazova u vezi sa potrebom da se u najkraćem roku isprave nepravilnosti u radu opštinskih organa uprave u upravnim postupcima  izdavanja privremene građevinske dozvole i saglasnosti na studiju  o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu.


Mišljenje i preporuka upućeni Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi sa nesprovođenjem Pokrajinske skupštinske odluke o ravnopravnosti polova s podjednakom pažnjom u svim pokrajinskim organima, i sporog uvođenja principa rodne ravnopravnosti u strategije, programe, projekte i druge aktivnosti pokrajinskih organa.


Opština Ruma povredila pravo učesnika konkursa na korišćenje efikasnog pravnog sredstva.


Nadležni zdravstveni inspektor učinio je nepravilnost u radu jer nije uzeo u postupak prijavu građana na rad zdravstvene ustanove, odnosno pružanje zdravstvene zaštite i o rezultatima postupka obavestio podnosioce prijave.


Komunalni inspektor opštine Irig nije preduzeo odgovarajuće mere kako bi obezbedio nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora.