Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove grada Sremske Mitrovice zbog neizvršenja izvršnih rešenja donetih u upravnom postupku.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (019_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana263 kB

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Javnom preduzeću „Opštinska stambena agencija“  u Kikindi u vezi sa izvršenjem rešenja građevinskog inspektora.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (021_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana292 kB

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Opštinskoj upravi Kikinda u vezi sa izvršenjem rešenja građevinskog inspektora.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (020_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana278 kB

Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana upućeno Tehničkom fakultetu «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu zbog povrede prava na naknadu troškova neisplaćivanjem sredstava koja su prethodno odobrena naučnom radniku.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (009a_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana1108 kB

Preporuka jedinicama lokalne samouprave u vezi sa donošenjem rešenja o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Mišljenje upućeno Gradskoj upravi za urbanizam i stambeno-komunalne poslove grada Sremske Mitrovice u vezi sa zahtevom za naknadno izdavanje građevinske dozvole.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (028_preporuka_op.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana278 kB

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Opštinskoj upravi Temerin u vezi sa postupkom koji prethodi usvajanju izmena odluke kojom se regulišu lokalne komunalne takse.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (023_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana331 kB

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Javnom preduzeću PTT saobraćaja «Srbija» RJ «Kablovskodistributivni sistem – KDS» zbog uskraćivanja usluge od opšteg interesa i povrede prava na informisanje.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (009_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana1091 kB

Preporuka i predlog Pokrajinskog ombudsmana Opštinskoj upravi Kikinda u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora inspektora za zaštitu životne sredine.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (022_preporuka_op.pdf)Preporuka i predlog Pokrajinskog ombusdmana375 kB

Mišljenje i preporuka Pokrajinskog ombudsmana Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve u Novom Sadu u vezi sa uslovima za dobijanje povlašćenih parking-karti.