Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka Opštinskoj upravi Šid u vezi sa izdavanjem rešenja za priznavanje naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi sa dodelom subvencija za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodine.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (006_preporuka_.op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana285 kB

Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana upućeno RTV Vojvodina radi preformulisanja stava Glavnog i odgovornog urednika


Preporuka Pokrajinskog ombudsmana Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju u vezi sa sprovođenjem javnog konkursa.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (007_preporuka_.op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana286 kB

Preporuka Elektrovojvodini DOO u vezi sa službenom upotrebom jezika i pisama.

Preporuka Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku i demografiju o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Preporuka Gradskoj upravi za dečiju i socijalnu zaštitu o pravu na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Preporuka Opštinskoj upravi opštine Titel u vezi sa imanovanjem predsednika Komisije za vraćanje zemljišta Opštine Titel.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (018_preporuka_op.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana262 kB

Preporuka Pravnom fakultetu u Novom Sadu zbog odbijanja izdavanja Uverenja o položenim ispitima.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (002_preporuka_RP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana277 kB

Preporuka Dekanu Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu u vezi sa sprovođenjem konkursa za upis studenata na diplomske akademske studije - master.
Preuzmite dokumenta:
Download this file (008_preporuka_RP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana305 kB