Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka Komunalnoj inspekciji u vezi sa uklanjanjem grafita i natpisa sa porukama mržnje sa svih objekata, institucija i ustanova u vlasništvu Grada.


Preporuka upućena JKP "Parking servis Sombor" u vezi ostvarivanja prava lica na informacije o svim činjenicama i okolnostima od značaja pri postupanju javnog preduzeća.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (12082011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana369 kB

Mišljenje upućeno JKP "Informatika" u vezi sa objedinjenom naplatom.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (16082011_misljenje_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana388 kB

Preporuka Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici u vezi sa shodnom primenom načela Zakonika o krivičnom postupku u disciplinskom postupku protiv osuđenika.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (16082011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana251 kB

Mišljenje upućeno Poreskoj upravi u vezi sa prinudnom naplatom poreskog duga i dugotrajnim postupkom.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (22082011_preporuka (2)_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana533 kB

Preporuka Institutu za onkologiju Vojvodine u cilju obezbeđivanja pristupačnosti zdravstvene zaštite i smanjenja vremena čekanja na zdravstvene usluge, kao i pružanja usluga zračne terapije i dijagnostičkih procedura u Zavodu za nuklearnu medicinu i Zavodu za radiološku terapiju.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (preporuka_24082011_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana328 kB

Mišljenje sa preporukom upućeno Gradskoj upravi u Subotici u vezi sa isplatom putnih troškova zaposlenima u ustanovama obrazovanja.


Preporuka Disciplinskoj komisiji Kazneno-popravog zavoda u Sremskoj Mitrovici u vezi sa sprovođenjem disciplinskog postupka protiv osuđenih lica.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (31082011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana252 kB

Preporuka Opštinskoj upravi Odžaci u vezi sa sprovođenjem administrativnog izvršenja rešenja građevinskog inspektora.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (05092011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana266 kB

Mišljenje upućeno Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Pokrajinskom fondu za penzijsko invalidsko osiguranje, filijala Novi Sad u vezi sa postupanjem po zahtevu stranke u upravnom postupku.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (12092011_preporuke_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana268 kB