Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka komunalnoj inspekciji Gradske uprave za inspekcijske poslove grada Novog Sada u vezi sa izvršenjem inspekcijskog nadzora.


Preporuka Gradskoj upravi grada Sombora radi  izvršenja inspekcijskog nadzora građevinskog inspektora.


Preporuka Javnom komunalnom preduzeću "Čistoća" Novi Sad u vezi sa održavanjem čistoće na javnoj površini.


Preporuka opštinskoj upravi Kikinda da saglasno potrebama korisnika usluga, njihovih roditelja i staratelja Centra za dnevni boravak dece i odraslih sa smetnjama u razvoju «Naša kuća» Kikinda, i uz njihovu saglasnost, blagovremeno utvrdi raspored rada, početak i završetak radnog vremena, a ako se ukaže potreba obezbedi kontinuirani rad Centra.


Mišljenje upućeno Visokoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu u vezi sa odlukom koja će sadržati sve sastavne delove u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (25052011_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana1109 kB

Preporuka Centru za socijalni rad opštine Bačka Palanka u vezi sa donošenjem rešenja po zahtevu stranke.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (310052011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana281 kB

Preporuka Predsedniku opštine Temerin u vezi sa uklanjanjem kioska sa javne površine.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (06062011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana255 kB

Preporuka upućena nadležnim organima Grada Novog Sada u vezi sa ispisivanjem naziva mesta na tablama koja označavaju naziv naseljenog mesta.


Preporuka upućena Gradonačelniku grada Novog Sada u vezi sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Bocke.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (30062011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana268 kB

Preporuka Gradonačelniku grada Novog Sada u vezi sa rešavanjem stambene potrebe.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (04072011_preporuka_OP.pdf)Preporuka Pokrajinskog ombudsmana268 kB