Please select your page

Mišljenja i preporuke

Preporuka Gradskoj upravi grada Sombora da postupa u zakonom propisanim rokovima.


Preporuka upućena Opštinskoj upravi Opštine Ada radi preduzimanja mera za izvršenje inspekcijskog nadzora.


Mišljenje upućeno Nacionalnoj službi za zapošljavanje - dispozitiv pravnosnažnog rešenja obavezuje donosioca rešenja.


Mišljenje upućeno Odseku za katastar nepokretnosti Kanjiža u vezi sa pravom na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina.


Preporuka svim nadležnim organima u vezi sa odgovornošću i podobnošću za rad sa učenicima profesorke engleskog jezika.


Preporuka nadležnim organima u cilju usklađivanja pravnog i faktičkog stanja u dve osnovne škole u Temerinu.


Mišljenje i preporuka Poreskoj upravi da se po službenoj dužnosti izvrši provera podataka u poreskim aktima pre dostavljanja stranci.


Mišljenje upućeno AD Novi Sad Gas – zaštita podataka o ličnosti i neopravdano stavljanje u izgled tarifnim kupcima koji redovno izmiruju svoje obaveze da će im se isporuka gasa obustaviti zbog dugova drugih stanara stambene zgrade.


Mišljenje upućeno JP PTT saobraćaja Srbija povodom neuručivanja pisma adresiranog na manjinskom jeziku u službenoj upotrebi.


Preporuka građevinskom inspektoru Opštinske uprave Temerin u vezi sa donošenjem rešenja o uklanjanju dela objekta.