Please select your page

Mišljenja i preporuke

Mišljenje upućeno Ministarstvu finansija Poreska uprava filijala Novi Sad 2 koje je bilo dužno da obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost za period od 1. januara 2014. do 31. jula 2015. godine, te odgovarajuće kamate, utvrdi i obračuna u periodima kalendarskih tromesečja.


Mišljenje i preporuka Centru za socijalni rad opštine Senta u vezi nepravilnog i nezakonitog postupanja prilikom pružanja zaštite ženi i deci koja su u situaciji nasilja.


Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana upućeno Domu zdravlja Žitište u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina.


Opštinska uprava Sremski Karlovci učinila je nepravilnost u radu kada je odbila da u radnu knjižicu u rubriku o školskoj spremi upiše podatak o stečenom visokom obrazovanju na osnovu Uverenja o stečenom visokom obrazovanju koje je izdala visokoškolska ustanova.


Mišljenje i preporuka upućeni Opštinskoj upravi Vrbas u vezi nepravilnog postupanja prilikom odbijanja da postupi u skladu sa članom 70 Zakona o kulturi.


Mišljenje Centru za socijalni rad Grada Novog Sada o pružanju zaštite ženi koja je preživela nasilje.


Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi opštine Bačka Palanka u vezi sa postupanjem po prijavi za vršenje inspekcijskog nadzora od strane inspektora za zaštitu životne sredine.


Mišljenje koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman upućuje JKP “Informatici” Novi Sad i JP “Direkciji za izgradnju i uređenje Grada Zrenjanina” Zrenjanin, a u vezi sa dostavljanjem uplatnica građanima za doniranje novčanih sredstava na račun Centra za pomoć i rehabilitaciju osoba sa posebnim potrebama “Kuća Svetlosti” u Beogradu.


Mišljenje upućeno Opštinskoj upravi Vrbas u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.


Opštinska uprava Inđija prekršila je odredbe Zakona o državnoj upravi i Zakona o opštem upravnom postupku čime je narušila efikasnost rada organa uprave.