Please select your page

Mišljenja i preporuke

Mišljenje i preporuka upućeni Opštinskoj upravi opštine Bačka Palanka u vezi sa postupanjem po drugostepenim rešenjima kojima se poništavaju rešenja odeljenja i službi u njenom sastavu.


Preporuka upućena Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vezi sa donošenjem rešenja po žalbi u zakonom propisanom roku.

Usvojeno


Mišljenje i preporuka upućeni Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vezi sa sprovođenjem Zakona o divljači i lovstvu.

Delimično usvojeno


Mišljenje upućeno JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad povodom utvrđene nepravilnosti u radu javnog preduzeća.

Usvojeno

Preuzmite dokumenta:
Download this file (11.07.2013_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana164 kB

Preporuka upućena Organizaciji muzičkih autora Srbije „SOKOJ“ zbog neomogućavanja učešća korisnika zaštićenih muzičkih dela u postupku odlučivanja o njihovim pravima i obavezama.


Preporuka upućena Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u vezi sa obrascem prijave za prijem dece u predškolsku ustanovu za period od 01.09.2013. do 31.08.2014. godine.

Delimično usvojeno


Mišljenje upućeno Policijskoj stanici u Senti u vezi sa službenom upotrebom jezika nacionalnih manjina pred organima uprave.

Usvojeno


Mišljenje i preporuka upućeni Poreskoj upravi Filijali Sombor u vezi sa nadležnostima za utvrđivanje i naplatu duga po osnovu doprinosa za PIO.

Nije postupljeno


Poreska uprava, Regionalni centar Novi Sad, Filijala Bečej i Ekspozitura Novi Bečej učinili su nepravilnost u radu jer nisu preduzele radnje u cilju sprovođenja postupka prinudne naplate obaveza na ime doprinosa za socijalno osiguranje od obveznika doprinosa.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (28.05.2013_preporuka_OP.pdf)Mišljenje Pokrajinskog ombudsmana183 kB

Mišljenje i preporuka upućeni JKP „Informatika“ u vezi sa opomenom koja se upućuje dužniku pre podnošenja predloga za izvršenje.

Usvojeno