Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Градској управи за урбанизам и стамбене послове града Сремске Митровице због неизвршења извршних решења донетих у управном поступку.
Преузмите документа:
Download this file (019_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана263 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Јавном предузећу „Општинска стамбена агенција“  у Кикинди у вези са извршењем решења грађевинског инспектора.
Преузмите документа:
Download this file (021_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана292 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Општинској управи Кикинда у вези са извршењем решења грађевинског инспектора.
Преузмите документа:
Download this file (020_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана278 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину због повреде права на накнаду трошкова неисплаћивањем средстава која су претходно одобрена научном раднику.

Преузмите документа:
Download this file (009а_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана1108 kB

Препорука јединицама локалне самоуправе у вези са доношењем решења о праву на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Мишлјење упућено Градској управи за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Сремске Митровице у вези са захтевом за накнадно издавање грађевинске дозволе.

Преузмите документа:
Download this file (028_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана278 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Општинској управи Темерин у вези са поступком који претходи усвајању измена одлуке којом се регулишу локалне комуналне таксе.
Преузмите документа:
Download this file (023_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана331 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Јавном предузећу ПТТ саобраћаја «Србија» РЈ «Кабловскодистрибутивни систем – КДС» због ускраћивања услуге од општег интереса и повреде права на информисање.
Преузмите документа:
Download this file (009_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана1091 kB

Препорука и предлог Покрајинског омбудсмана Општинској управи Кикинда у вези са вршењем инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине.

Мишљење и препорука Покрајинског омбудсмана Градској управи за саобраћај и путеве у Новом Саду у вези са условима за добијање повлашћених паркинг-карти.