Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишлјење упућено Министарству финансија у вези са враћањем одузетог землјишта.

Преузмите документа:
Download this file (027_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана277 kB

Мишлјење упућено Комисији за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање одузетог землјишта у општини Бачка Паланка.

Преузмите документа:
Download this file (026_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана275 kB

Препорука градској управи Града Зрењанина у вези са очувањем посебности и традиције.

Препорука надлежним државним органима у вези са улогом и опстанком мањинских медија.
Преузмите документа:
Download this file (003_препорука_нм.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана232 kB

Препорука Скупштини општине Бела Црква у вези са именовањем чланова школског одбора.

Препорука Скупштини општине Вршац у вези са именовањем чланова школског одбора.

Предлог Покрајинског омбудсмана Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад због повреде права на доступност здравствене заштите и злоупотребе монополског положаја.
Преузмите документа:
Download this file (010_препорука_оп.pdf)Предлог Покрајинског омбудсмана1098 kB

Препорука Покрајинског омбудсмана Општинској управи општине Жабаљ због неизвршења правноснажних решења донетих у управном поступку.
Преузмите документа:
Download this file (017_препорука_оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана263 kB

Мишлјење упућено Министарству финансија у вези са враћањем одузетог землјишта.

Преузмите документа:
Download this file (029_препорука_оп.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана283 kB

Мишљење Покрајинског омбудсмана Скупштини града Зрењанина у вези са тражењем превода документа.