Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење Покрајинског омбудсмана у вези са доношењем решења у законом прописаном року.

Преузмите документа:
Download this file (12092011(1)_препоруке_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана342 kB

Препорука Председнику општине Жабаљ у вези са обезбеђивањем средстава у буџету за спровођење административног извршења решења донетих у управном поступку.

Преузмите документа:
Download this file (19092011_препорука.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана311 kB

Препорука Општинској управи Жабаљ у вези са спровођењем административног извршења решења грађевинског инспектора.

Преузмите документа:
Download this file (19092011_препорука (2)_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана271 kB

Мишљење и предлози правила понашања упућени Технолошком факултету у Новом Саду, по утврђеној неправилности у раду високошколске установе.


Препорука упућена Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице у вези са избором директора Сенћанске гимназије.

Преузмите документа:
Download this file (008_препорука_нм.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана433 kB

Предлог Покрајинског омбудсмана Полицијској управи у Новом Саду у вези са поступком издавања путне исправе и личне карте.
Преузмите документа:
Download this file (002_препорука_.оп.pdf)Предлог Покрајинског омбудсмана253 kB

Препорука Комисији за заузеће јавних површина и Градској управи за комуналне послове.
Преузмите документа:
Download this file (003_препорука_.оп.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана302 kB

Препорука о увођењу недискриминаторне, родне терминологије у циљу спровођења Статута АП Војводине.

Мишљење Покрајинског омбудсмана која се односи на формирање посебног тела у дневном листу "Мађар Со".


Мишљење Покрајинског омбудсмана упућено Републичком заводу за здравствено осигурање у вези са утврђивањем својства осигураника незапослених.

Преузмите документа:
Download this file (007_мисљење_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана250 kB