Please select your page

Мишљења и препоруке

Препорука Комуналној инспекцији у вези са уклањањем графита и натписа са порукама мржње са свих објеката, институција и установа у власништву Града.


Препорука упућена ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" у вези остваривања права лица на информације о свим чињеницама и околностима од значаја при поступању јавног предузећа.

Преузмите документа:
Download this file (12082011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана369 kB

Мишљење упућено ЈКП "Информатика" у вези са обједињеном наплатом.

Преузмите документа:
Download this file (16082011_мисљење_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана388 kB

Препорука Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици у вези са сходном применом начела Законика о кривичном поступку у дисциплинском поступку против осуђеника.

Преузмите документа:
Download this file (16082011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана251 kB

Мишљење упућено Пореској управи у вези са принудном наплатом пореског дуга и дуготрајним поступком.

Преузмите документа:
Download this file (22082011_препорука (2)_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана533 kB

Препорука Институту за онкологију Војводине у цилју обезбеђивања приступачности здравствене заштите и смањења времена чекања на здравствене услуге, као и пружања услуга зрачне терапије и дијагностичких процедура у Заводу за нуклеарну медицину и Заводу за радиолошку терапију.

Преузмите документа:
Download this file (препорука_24082011_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана328 kB

Мишљење са препоруком упућено Градској управи у Суботици у вези са исплатом путних трошкова запосленима у установама образовања.


Препорука Дисциплинској комисији Казнено-поправог завода у Сремској Митровици у вези са спровођењем дисциплинског поступка против осуђених лица.

Преузмите документа:
Download this file (31082011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана252 kB

Препорука Општинској управи Оџаци у вези са спровођењем административног извршења решења грађевинског инспектора.

Преузмите документа:
Download this file (05092011_препорука_ОП.pdf)Препорука Покрајинског омбудсмана266 kB

Мишлјење упућено Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Покрајинском фонду за пензијско инвалидско осигурање, филијала Нови Сад у вези са поступањем по захтеву странке у управном поступку.

Преузмите документа:
Download this file (12092011_препоруке_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана268 kB