Please select your page

Мишљења и препоруке

Мишљење и препорука упућени Општинској управи општине Бачка Паланка у вези са поступањем по другостепеним решењима којима се поништавају решења одељења и служби у њеном саставу.


Препорука упућена Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију у вези са доношењем решења по жалби у законом прописаном року.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у вези са спровођењем Закона о дивљачи и ловству.

Делимично усвојено


Мишљење упућено ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад поводом утврђене неправилности у раду јавног предузећа.

Усвојено

Преузмите документа:
Download this file (11.07.2013_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана164 kB

Препорука упућена Организацији музичких аутора Србије „СОКОЈ“ због неомогућавања учешћа корисника заштићених музичких дела у поступку одлучивања о њиховим правима и обавезама.


Препорука упућена Предшколској установи „Радосно детињство“ у вези са обрасцем пријаве за пријем деце у предшколску установу за период од 01.09.2013. до 31.08.2014. године.

Делимично усвојено


Мишљење упућено Полицијској станици у Сенти у вези са службеном употребом језика националних мањина пред органима управе.

Усвојено


Мишљење и препорука упућени Пореској управи Филијали Сомбор у вези са надлежностима за утврђивање и наплату дуга по основу доприноса за ПИО.

Није поступљено


Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Бечеј и Експозитура Нови Бечеј учинили су неправилност у раду јер нису предузеле радње у цилју спровођења поступка принудне наплате обавеза на име доприноса за социјално осигурање од обвезника доприноса.

Преузмите документа:
Download this file (28.05.2013_препорука_ОП.pdf)Мишљење Покрајинског омбудсмана183 kB

Мишљење и препорука упућени ЈКП „Информатика“ у вези са опоменом која се упућује дужнику пре подношења предлога за извршење.

Усвојено