25.12.2012.

Препорука упућена Одељењу за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка у вези са поступањем у роковима одређеним Законом о општем управном поступку и основним начелима општег управног поступка.