Please select your page

Заменик за заштиту права детета

Милан Дакиц 250x250

Милан Дакић, дипломирани правник, рођен је у Београду 08. септембра 1978. године, живи у Новом Саду. Од јуна 2010. године до јуна 2017. године запослен у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману на радним местима стручног сарадника за међународне односе, стручног сарадника и самосталног стручног сарадника за заштиту људских права и самосталног саветника на пословима за поступање по притужбама. Учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре.