Please select your page

Проф. др Зоран Павловић - Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Омбудсман Зоран С. Павловић, фото

Проф. др Зоран С. Павловић је на функцију покрајинског заштитника грађана - омбудсмана ступио 1. децембра 2016. године као редовни професор и шеф Кривичноправне катедре Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Каријеру је започео као дипломирани правник и судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду, да би 1991. године положио и правосудни испит. Након две године у адвокатури, осам година је био заменик Општинског јавног тужиоца у Новом Саду. Заменик новосадског Окружног јавног тужиоца постаје 2002. године, да би 2004. године постао прво Окружни јавни тужилац, а потом и руководилац Канцеларије специјалног тужиоца за организовани криминал, односно његов заменик у Новом Саду.

Уз учешће на бројним стручним и научним скуповима у земљи и иностранству, ангажман на пројектима Министарства правде и Министарства за науку, као и чланство у тиму за израду предлога Нацрта Закона о кривичном поступку 2006. године, током своје академске каријере објавио је више од педесет научних и стручних радова из области кривичног материјалног, кривичног процесног, међународног кривичног, међународног приватног и међународног јавног права, као и две монографије и два уџбеника у области теорије права, криминологије са виктимологијом и кричног процесног права. Члан је Хашке академије за међународно право и Виктимолошког друштва Србије.

Ожењен је, отац двоје деце.