Please select your page

Opšta nadležnost

Na osnovu člana 17 Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu ovom oblašću bave se dva zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana. Ključna ovlašćenja zamenika/ce Pokrajinskog ombudsmana u oblasti opštih nadležnosti su sledeća:


  • primanje i ispitivanje predstavki građana/ki koje se odnose na oblast ljudskih prava,
  • praćenje primene međunarodnih standarda i zakona i prikupljanje informacija o ljudskim pravima,
  • nadglednje prakse i kontinuirano praćenje ostvarivanja ljudskih prava u različitim oblastima društvenog zivota, uključujući i procese donošenja novih ili izmene važećih propisa,
  • obaveštavanje nadležnih organa i šire javnosti o stanju ljudskih prava,
  • davanje saveta nadležnim organima u vezi sa donošenjem, izmenama, dopunama i primenom propisa u ovoj oblasti,
  • iniciranje pokretanja krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slucaju kršenja ljudskih prava,
  • inciranje i izvođenje aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti javnosti u vezi sa problemima u ostvarivanju ljudskih prava i načinima njihove zaštite,
  • sastavljanje dela godišnjeg izveštaja Pokrajinskog ombudsmana o ostvarivanju ljudskih prava u oblasti opštih nadležnosti. 

 Sva ovlašćenja zamenika/ca Pokrajinskog ombudsmana u oblasti opštih nadležosti pogledajte u Odluci.