Please select your page

Ombudsman i zamenici ombudsmana

Pokrajinskog ombudsmana bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika, dok zamenike ombudsmana bira prostom većinom glasova ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana. Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave. Mandat ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju ombudsman može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Pokrajinski ombudsman ima četiri zamenika, od kojih tri specijalizovana koji se biraju za oblast prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, dok je jedan zamenik zadužen za oblast opšte nadležnosti. Najmanje po jedan od zamenika bira se iz reda manje zastupljenog pola i pripadnika nacionalnih manjina. Mandat zamenika ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju zamenik može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Zamenica za ravnopravnost polova - Snežana Knežević

Snezana Knezevic 250x250

Snežana Knežević je birana za zamenicu Pokrajinskog zaštitinika građana - ombudsmana za ravnopravnost polova 16. juna 2017. godine.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a pravosudni ispit je položila u Beogradu.

Na mesto zamenice Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana došla je sa mesta zamenice Pravobranioca Grada Novog Sada, na koju funkciju je postavljena od strane Skupštine Grada Novog Sada decembra 2014. godine. Na funkciju zamenice Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada prvi put je postavljena odlukom Skupštine Grada Novog Sada 2008. godine.

Od 1993. godine do izbora za zamenicu Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada bila je zaposlena u Gradskoj upravi grada Novog Sada gde je obavljala stručno-pravne poslove u različitim sekretarijatima i službama.

Od 1994. godine je redovan polaznik Kopaoničke škole prirodnog prava, učesnik je brojnih savetovanja iz oblasti različitih grana prava.

Bila je predavač na I ELSA seminaru u okviru projekta ''HUMAN RIGHTS'' ''Nasilje nad decom'' i poseduje ELSA diplomu za izuzetan doprinos projektu predavanjem na temu ''Vršnjačko nasinje – Aleksin zakon''.

Završila je osnovnu obuku za posrednika-medijatora.

Rođena je u Senti 1964. godine, živi u Novom Sadu, udata je i majka je troje dece.