Please select your page

Ombudsman i zamenici ombudsmana

Pokrajinskog ombudsmana bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika, dok zamenike ombudsmana bira prostom većinom glasova ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana. Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave. Mandat ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju ombudsman može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Pokrajinski ombudsman ima četiri zamenika, od kojih tri specijalizovana koji se biraju za oblast prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, dok je jedan zamenik zadužen za oblast opšte nadležnosti. Najmanje po jedan od zamenika bira se iz reda manje zastupljenog pola i pripadnika nacionalnih manjina. Mandat zamenika ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju zamenik može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Zamenik za zaštitu prava deteta

Milan Dakic 250x250

Milan Dakić, diplomirani pravnik, rođen je u Beogradu 08. septembra 1978. godine, živi u Novom Sadu. Od juna 2010. godine do juna 2017. godine zaposlen u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu na radnim mestima stručnog saradnika za međunarodne odnose, stručnog saradnika i samostalnog stručnog saradnika za zaštitu ljudskih prava i samostalnog savetnika na poslovima za postupanje po pritužbama. Učestvuje u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.