Please select your page

Ombudsman i zamenici ombudsmana

Pokrajinskog ombudsmana bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika, dok zamenike ombudsmana bira prostom većinom glasova ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana. Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave. Mandat ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju ombudsman može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Pokrajinski ombudsman ima četiri zamenika, od kojih tri specijalizovana koji se biraju za oblast prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, dok je jedan zamenik zadužen za oblast opšte nadležnosti. Najmanje po jedan od zamenika bira se iz reda manje zastupljenog pola i pripadnika nacionalnih manjina. Mandat zamenika ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju zamenik može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Prof. dr Zoran Pavlović - Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman

Ombudsman Zoran S. Pavlović, foto

Prof. dr Zoran S. Pavlović je na funkciju pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana stupio 1. decembra 2016. godine kao redovni profesor i šef Krivičnopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta „Privredna akademija” u Novom Sadu.

Karijeru je započeo kao diplomirani pravnik i sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Novom Sadu, da bi 1991. godine položio i pravosudni ispit. Nakon dve godine u advokaturi, osam godina je bio zamenik Opštinskog javnog tužioca u Novom Sadu. Zamenik novosadskog Okružnog javnog tužioca postaje 2002. godine, da bi 2004. godine postao prvo Okružni javni tužilac, a potom i rukovodilac Kancelarije specijalnog tužioca za organizovani kriminal, odnosno njegov zamenik u Novom Sadu.

Uz učešće na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, angažman na projektima Ministarstva pravde i Ministarstva za nauku, kao i članstvo u timu za izradu predloga Nacrta Zakona o krivičnom postupku 2006. godine, tokom svoje akademske karijere objavio je više od pedeset naučnih i stručnih radova iz oblasti krivičnog materijalnog, krivičnog procesnog, međunarodnog krivičnog, međunarodnog privatnog i međunarodnog javnog prava, kao i dve monografije i dva udžbenika u oblasti teorije prava, kriminologije sa viktimologijom i kričnog procesnog prava. Član je Haške akademije za međunarodno pravo i Viktimološkog društva Srbije.

Oženjen je, otac dvoje dece.