Please select your page

Ombudsman i zamenici ombudsmana

Pokrajinskog ombudsmana bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja poslanika, dok zamenike ombudsmana bira prostom većinom glasova ukupnog broja poslanika, na predlog ombudsmana. Kandidata za ombudsmana može predložiti najmanje 30 poslanika ili skupštinski odbor nadležan za pitanja organizacije i rada uprave. Mandat ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju ombudsman može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Pokrajinski ombudsman ima četiri zamenika, od kojih tri specijalizovana koji se biraju za oblast prava nacionalnih manjina, prava deteta i ravnopravnost polova, dok je jedan zamenik zadužen za oblast opšte nadležnosti. Najmanje po jedan od zamenika bira se iz reda manje zastupljenog pola i pripadnika nacionalnih manjina. Mandat zamenika ombudsmana traje šest godina i na istu funkciju zamenik može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana - Aniko Širkova

Aniko Sirkova small

Aniko Širkova je za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana izabrana 11. decembra 2015. godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Radila je u Opštinskoj upravi opštine Senta na raznim administrativno-pravnim poslovima do 1991. godine, a nakon toga je bila deset godina zaposlena u brojnim ranijim organizacionim oblicima Poreske uprave.

Decembra 2004. godine postavljena je za sekretarku Skupštine opštine Senta, a od 2008. do 2010. godine bila je na dužnosti zamenika predsednika opštine Senta, a nakon toga je izabrana za  predsednicu opštine Senta.

Od jula 2012. godine do izbora za zamenicu Pokrajinskog ombudsmana je bila predsednica Skupštine opštine Senta.

Rođena je 1960. godine u Senti, majka dvoje punoletne dece.