Please select your page

Омбудсман и заменици омбудсмана

Покрајинског омбудсмана бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине двотрећинском већином гласова укупног броја посланика, док заменике омбудсмана бира простом већином гласова укупног броја посланика, на предлог омбудсмана. Кандидата за омбудсмана може предложити најмање 30 посланика или скупштински одбор надлежан за питања организације и рада управе. Мандат омбудсмана траје шест година и на исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.

Покрајински омбудсман има четири заменика, од којих три специјализована који се бирају за област права националних мањина, права детета и равноправност полова, док је један заменик задужен за област опште надлежности. Најмање по један од заменика бира се из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина. Мандат заменика омбудсмана траје шест година и на исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Заменица покрајинског омбудсмана - Анико Ширкова

Анико Сиркова смалл

Анико Ширкова је за заменицу Покрајинског омбудсмана изабрана 11. децембра 2015. године.

Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду.

Радила је у Општинској управи општине Сента на разним административно-правним пословима до 1991. године, а након тога је била десет година запослена у бројним ранијим организационим облицима Пореске управе.

Децембра 2004. године постављена је за секретарку Скупштине општине Сента, а од 2008. до 2010. године била је на дужности заменика председника општине Сента, а након тога је изабрана за  председницу општине Сента.

Од јула 2012. године до избора за заменицу Покрајинског омбудсмана је била председница Скупштине општине Сента.

Рођена је 1960. године у Сенти, мајка двоје пунолетне деце.